Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Om een aantal problemen en frustraties van Nederlandse scholieren weg te nemen, is het wenselijk het curriculum te actualiseren. Dat stelt het LAKS na een representatief onderzoek onder jongeren om te kijken of zij zaken missen in hun huidige onderwijsprogramma. “Daarin zien we veel bevestigd van wat we ook al in onze tweejaarlijkse LAKS-monitor zagen. We horen nu te vaak dat scholieren ongemotiveerd zijn en niet weten waarvoor ze dingen leren. Nieuwe en eigentijdse vakinhoud zou onderdeel kunnen zijn van de oplossing.”, aldus Pieter Lossie, voorzitter van het LAKS. Wat hem betreft worden de voorstellen van de ontwikkelteams van het project Curriculum.nu, die vandaag werden gepresenteerd, aangegrepen om scholieren meer de kennis en vaardigheden aan te leren waar zij zelf om vragen. Dit meldt LAKS.

Nederlandse scholen en scholieren zijn heel verschillend. Toch ziet het LAKS dat ze vaak met dezelfde vragen worstelen. Het gaat daarbij vooral om de vraag waar ze het voor doen. De LAKS-monitor van 2018 wees uit dat maar iets meer dan de helft van de scholieren in Nederland positief is over hoeveel zin lessen en lesstof hebben. “Je ziet dat scholieren vooral voor het cijfer op de toets leren en het grotere plaatje missen. Tegelijkertijd geven ze aan veel meer aandacht voor de praktijk en voor actualiteit te willen.” Uit de LAKS-monitor blijkt dat slechts 38 procent van de leerlingen positief oordeelt over de hoeveelheid praktijk in de lessen en slechts 26 procent over de aansluiting met de praktijk.
 
Nieuw representatief onderzoek in opdracht van het LAKS bevestigt dit beeld en wijst uit dat veel scholieren meer handvatten willen om zich als individu staande te houden en zich te verhouden tot de maatschappij. Lossie: "Scholieren willen graag beter kritisch leren denken en manieren vinden om hun studie en loopbaan beter uit te stippelen.” Volgens Lossie kan de herziening van Curriculum.nu door de prominente rol van bijvoorbeeld sociale vaardigheden en burgerschap aansluiten bij deze behoefte.
 
Het LAKS is te spreken over de manier waarop het proces van curriculum.nu is ingericht. Daarin zijn groepen docenten, met input en feedback van scholieren, gaan formuleren wat scholieren in verschillende zogenoemde leergebieden zouden moet weten en kunnen. Pieter Lossie zat namens het LAKS in de coördinatiegroep om daar de stem van de scholier te laten horen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids