Normal_crowd-2457730__340

Op 20 september 2019 vindt een landelijke conferentie plaats over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs in PO en VO. Dit melden Steunpunt Passend Onderwijs het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In Nederland wordt op steeds meer plekken samengewerkt tussen het speciaal en regulier onderwijs. Het doel van deze samenwerking is veelal om meer maatwerk en écht passend onderwijs te bieden aan leerlingen die wat meer nodig hebben dan het reguliere onderwijsaanbod. Dit gebeurt op veel verschillende manieren, zoals maatwerkarrangementen in vmbo en vso, verbrede toelating in het sbo, 'samenwonen' in één gebouw of integratie van verschillende schooltypen. 
 
De conferentie vindt plaats van 10.30 tot 15.30 uur in het Muntgebouw in Utrecht. Meer informatie is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids