Normal_examenhal__examens__eindexamen__stoelen__tafeltjes

Op maandag 1 april start de examenperiode voor leerlingen in het vmbo in de basisberoepsgerichte (bb), kaderberoepsgerichte (kb) en gemengde leerwegen (gl/tl). Dit jaar doen er zo'n 217.285 leerlingen vmbo-examen. Dit meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Scholen mogen de afnames van de digitale centrale examens in vmbo bb en kb inplannen van 1 april tot en met 20 juni 2019. Voor de profielvak-cspe’s voor bb, kb en gl loopt deze periode door tot 5 juli 2019. Profielvak-cspe's zijn praktijkexamens. Binnen deze periode bepalen de scholen zelf de afnamemomenten. Ook regelt de school zelf de momenten van inhalen en herkansen; eveneens in deze periode.
 
Dit jaar nemen circa 217.285 kandidaten deel aan de centrale examens. Het gros daarvan zijn vmbo-leerlingen met 112.663 kandidaten. Daarvan volgen bijna 19.000 vmbo'ers de basisberoepsgerichte leerweg (bb), ruim 31.000 de leerweg kaderberoepsgericht (kb) en bijna 63.000 vmbo'ers de leerwegen gemengd en theoretisch (gl/tl).
 
Door: Nationale Onderwijsgids