Normal_biologie_middelbare_school_docent_leerling_scholier_voortgezet_onderwijs_beta

In het kader van het programma ‘Sterk beroepsonderwijs’ wordt er gewerkt aan de vormgeving van een nieuwe leerweg in het vmbo, waarin de huidige gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl) samengaan. Schoolleiders in het vmbo, mbo en havo uit worden uitgenodigd om structureel mee te denken aan de vormgeving van de nieuwe leerweg. Dit meldt Sterk Beroepsonderwijs.

Nu is het nog zo dat leerlingen in het vmbo een gemengde leerweg of een theoretische leerweg kunnen volgen. In de nieuwe leerweg zullen deze twee richtingen samengaan, waarbij alle leerlingen een praktijkgerichte component volgen. Deze moet hen optimaal voorbereiden op een vervolgopleiding op mbo of havo. 
 
Om de nieuwe leerweg vorm te geven wordt een klankbordgroep opgericht waarin zowel schoolleiders in vmbo, mbo als havo plaats zullen nemen. Zij zullen uiteindelijk het ministerie van onderwijs adviseren over zowel de samenvoeging van gl en tl als de invulling van de praktijkgerichte component.
 
Op 18 september vindt er een informatiebijeenkomst plaats over deze klankbordgroep van 15.00 uur tot 16.30 uur in Hogeschool Domstad in Utrecht. Meer hierover is te vinden op de website van Sterk Beroepsonderwijs.
 
Sterk Beroepsonderwijs is een samenwerking van het ministerie van onderwijs, Connect Groen, Stichting Platforms VMBO (SPV), MBO Raad, Platform TL en de VO-raad.
 
Door: Nationale Onderwijsgids