Normal_geld__kluis__sparen

Het ministerie van onderwijs ziet geen aanleiding om de huidige systematiek van schatkistbankieren te herzien. Verplichting of afschaffing van het huidige vrijwillige schatkistbankieren zou de financieringsmogelijkheden voor onderwijsinstellingen beperken. Dit schrijft minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Dit meldt de VO-raad.

Momenteel kunnen scholen vrijwillig kiezen voor schatkistbankieren, waarbij het ministerie van onderwijs garant staat voor de schuldpositie van een schoolbestuur. Er was een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) gedaan naar de praktische consequenties voor onderwijsinstellingen van een eventuele afschaffing of juist verplichting van schatkistbankieren. 
 
De conclusie van de werkgroep hierin luidde dat het vrijwillige systeem zoals dat nu gehanteerd wordt weinig risicovol is voor de begroting van het onderwijsministerie. Verplichten van het schatkistbankieren zou leiden tot het wijzigen van de rol van het ministerie: deze zou verantwoordelijkheid gaan dragen voor de individuele onderwijsinstellingen in plaats van voor het stelsel. Afschaffing zou een hogere rente ten gevolge hebben, waardoor er minder geld aan het daadwerkelijke onderwijs besteed kan worden.  
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids