Normal_voorzitter_lvo

Drs. André Postema is de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Postema zal per 1 november bij LVO starten en per 1 december de huidige voorzitter Henk van Hoof, die dan met pensioen gaat, opvolgen. Van Hoof is voorzitter sinds 2007.

André Postema was eerder werkzaam bij de Nationale Investeringsbank en Ernst & Young, als vice-president van Capgemini en als vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht. Hij is tevens lid van de Eerste Kamer. Stichting LVO is met zeventien scholen voor voortgezet onderwijs een van de grootste onderwijsbesturen van Nederland. De benoeming van Postema is voor een periode van vier jaar.

"De Raad van Toezicht van LVO is zeer verheugd met de benoeming van drs. André Postema tot voorzitter van het College van Bestuur”, aldus voorzitter prof. dr. Hein Schreuder van de Raad van Toezicht. “Met zijn brede achtergrond in de publieke en private sector, zijn bestuurlijke ervaring in het (hoger) onderwijs en zijn ruime kennis van de provinciale verhoudingen heeft hij het juiste profiel om leiding te geven aan de volgende fase van ontwikkeling van het LVO. Daarbij zal de nadruk liggen op de modernisering en de verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs."

Postema zelf is verheugd over zijn benoeming: "Het voortgezet onderwijs in Limburg is van hoog niveau", aldus Postema. "En dat moet ook, want dat zijn we aan onze kinderen verplicht. Ook is er is dringend behoefte aan goed opgeleide jongeren, competent en vol in het leven. Des te meer reden dat LVO voorop loopt in de vernieuwing en verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs. En dat gaan we nadrukkelijk doen als partner in een Limburg-brede onderwijsagenda."

© Nationale Onderwijsgids