Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

De problemen bij VMBO Maastricht waren al jaren bekend bij het schoolbestuur en de Onderwijsinspectie. Nu blijkt dat de inspectie ook onderzoek deed en afspraken met scholenkoepel LVO had gemaakt om onder andere de vele lesuitval aan te pakken. Dit blijkt uit interne inspectiedocumenten die De Limburger heeft verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Dit melden De Limburger en NOS.

Sinds 2016 kwamen er 25 klachten binnen van leerlingen en ouders en drie meldingen van inspecteurs over de gang van zaken bij VMBO Maastricht. De klachten gingen bijna allemaal over het uitvallen van lessen en de achterstanden die leerlingen daardoor opliepen. De inspectie had LVO vanaf 2016  al vaker gemaand om iets aan de problemen te doen, maar vanaf december 2017 kreeg LVO opdracht om elke maand te rapporteren hoeveel lessen waren uitgevallen.
 
Uiteindelijk hoorde de inspectie afgelopen juni via een klokkenluider van de recente problemen. Uit onderzoek bleek toen dat veel eindexamenkandidaten hun schoolexamens bij één of meer vakken onvolledig hadden afgerond. De administratieve chaos kwam onder meer doordat het programma van toetsen en afsluiting (pta) op VMBO Maastricht veel meer toetsmomenten bevat dan dat van veel andere vmbo-scholen. Daardoor is de kans op manco’s groter.
 
Er lopen momenteel onderzoeken naar het handelen van zowel LVO als de inspectie. De Onderwijsinspectie wil daarom geen reactie geven op het bericht van De Limburger.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids