Normal_plenaire_zaal_eerste_kamer

André Postema legt zijn functie als fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer neer. Hij blijft aan als senator voor de PvdA. De Eerste Kamerfractie bepaalt na de zomer wie Postema opvolgt als fractievoorzitter, tot die tijd neemt vice-fractievoorzitter Esther-Mirjam Sent zijn taken waar. Dit meldt de PvdA Eerste Kamerfractie.

Postema is tevens voorzitter van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), de koepelorganisatie waar ook het VMBO Maastricht onder valt. Nadat de eindexamens van alle leerlingen van deze school ongeldig waren verklaard, klonk al snel de roep om het vertrek van Postema als voorzitter van de scholenkoepel. Postema is echter geenszins van plan op te stappen. Nu heeft hij echter wel besloten om zijn fractievoorzitterschap van de PvdA in de Eerste Kamer neer te leggen om te voorkomen dat de fractie in een patstelling raakt.

In een verklaring schrijft Postema dat er naar zijn mening geen relatie is tussen zijn LVO-voorzitterschap en zijn positie als lid van de Eerste Kamer. "Ik heb het lidmaatschap van de Eerste Kamer en mijn hoofdfunctie altijd gescheiden gehouden en zal dat blijven doen." Ondanks dat ervaart hij dat zijn voorzitterschap van de PvdA in de Eerste Kamer ook binnen de fractie ter discussie staat. Omdat mogelijke conflicten te voorkomen besloot Postema zijn functie per direct neer te leggen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids