Reformatorische scholengemeenschap Wartburt College, locatie Guido de Bres in Rotterdam

De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) heeft een handreiking opgesteld over seksuele gerichtheid. De brochure over sociale veiligheid en seksuele diversiteit zal deze week naar alle reformatorische scholen en kerkenraden worden gestuurd. Dit meldt het Reformatorisch Dagblad.

De handreiking moet scholen helpen het gesprek met leerlingen aan te gaan over homoseksualiteit. Dat moet het veiligheidsgevoel van leerlingen die worstelen met hun seksualiteit verbeteren. De Onderwijsinspectie let dit jaar extra op wat scholen doen om de sociale veiligheid op dit punt te bevorderen. “Door invulling te geven aan deze handreiking kunnen reformatorische scholen laten zien dat ze daar serieus werk van maken, op een wijze die past bij de Bijbelse levensovertuiging,” ligt Pieter Moens toe, voorzitter van de VGS-stuurgroep (Homo)seksualiteit in het reformatorisch onderwijs.

Homoseksualiteit is strijdig met de reformatorische levensovertuiging. “Ik besef dat we in dit opzicht een groot deel van de samenleving tegen ons hebben,” zegt voorzitter Moens. “Maar we houden vast aan de klassieke opvatting die de Bijbel ons leert. We moeten in de kerk en op school een pastoraal en pedagogisch klimaat bieden waarin we om deze jongeren heen staan, hen steunen in hun worsteling en hen willen bewaren bij de Bijbelse lijn, in een samenleving die op allerlei manieren probeert hen een andere kant op te trekken. Het is goed ons erop te bezinnen hoe we als kerk en school zo'n sociale context kunnen bieden,” aldus Moens.

© Nationale Onderwijsgids