Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht breidt plekken master uit

Net als bij vele andere beroepsgroepen, is er eveneens een tekort aan dierenartsen. Om de instroom van dierenartsen op de arbeidsmarkt te verhogen heeft de faculteit Diergeneeskunde vanaf september dit jaar het aantal opleidingsplekken in de master die opleidt tot dierenarts opgehoogd van 190 naar 240. Daarnaast was de faculteit al bezig om de masteropleiding Diergeneeskunde beter te laten aansluiten op de praktijk door studenten in een eerder stadium kennis te laten maken met de volle breedte van het werkveld. Ook is er een start gemaakt met het toelaten van zij-instromers vanuit andere opleidingen tot de masteropleiding Diergeneeskunde. Dat meldt de Universiteit Utrecht. 

De werkdruk in de veterinaire sector, met onregelmatige diensten, fysiek zwaar werk en steeds mondigere klanten, is van zichzelf al behoorlijk hoog. Tegelijkertijd heeft de combinatie van te weinig dierenartsen en het feit dat in coronatijd meer mensen een huisdier hebben genomen, deze werkdruk ernstig doen toenemen.

Goede begeleiding van afgestudeerden 

Decaan Debbie Jaarsma: "We zien het tekort aan dierenartsen als een serieus probleem waar we samen met het werkveld en werkgevers aan werken. Als faculteit zetten we nu alle zeilen bij om hier wat aan te doen, maar dit probleem is niet snel en eenvoudig op te lossen. Willen we meer dierenartsen en dierenarts-specialisten in de toekomst op de arbeidsmarkt laten instromen én behouden, dan moeten we dit samen doen met het ministerie van LNV, belangenbehartigers en de werkgevers. Zo is bijvoorbeeld een goede begeleiding van afgestudeerden samen met het werkveld onmisbaar, om te zorgen voor een duurzame inzetbaarheid van nieuwe collega’s."

Complex probleem 

Met de substantiële uitbreiding van het aantal plekken voor een masteropleiding, de betere aansluiting van de opleiding op de praktijk en de toelating van zij-instromers, neemt de universiteit haar verantwoordelijkheid om zoveel als mogelijk bij te dragen aan de aanpak van dit complexe probleem.

Door: Nationale Onderwijsgids