Joris van Ruysseveldt benoemd tot hoogleraar bij faculteit Psychologie

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Joris van Ruysseveldt (1962) benoemd tot hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie bij de faculteit Psychologie. Van Ruysseveldt was al werkzaam aan de Open Universiteit als voorzitter van de vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie. De benoeming heeft een omvang van 1 fte en is ingegaan per 1 februari 2022. Dit meldt de Open Universiteit.

Van Ruysseveldt is expert op het terrein van menselijk gedrag in veranderende organisaties. Zijn onderzoek richt zich op duurzaam en vitaal floreren in werkcontexten die zich kenmerken door verandering, bijvoorbeeld als gevolg van technologische innovatie of nieuwe vormen van samenwerken en leiding geven. In zijn onderzoek komen onder meer thema’s aan bod zoals proactieve adaptatie in werk, loopbaan en organisatie; werkplekleren en een leven lang ontwikkelen; psychologische veiligheid en geëngageerd leiderschap; het voorkomen van burnoutklachten; chronische en acute stressoren bij hoog-risicoberoepen en adaptatieprocessen bij organisatieverandering.

A&O-psychologisch onderwijs 

Als hoogleraar geeft Van Ruysseveldt leiding aan het onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie. Hij zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het A&O-psychologisch onderwijs binnen de bachelor- en masteropleiding psychologie.

Open Universiteit 

Dr. Joris van Ruysseveldt studeerde en promoveerde aan de KU Leuven. Sinds 1986 is Van Ruysseveldt - met een korte onderbreking - verbonden aan de Open Universiteit. Eerst als docent, vervolgens als universitair docent en vanaf 2015 als universitair hoofddocent aan de faculteit Psychologie. Van 2000 tot 2003 was hij projectleider bij de afdeling Arbeid & Organisatie van het Hoger Instituut voor de Arbeid van de KU Leuven.

Van Ruysseveldt was nauw betrokken bij de invoering van het nieuwe onderwijsmodel aan de Open Universiteit en de ontwikkeling van de digitale leer- en werkomgeving yOUlearn. Sinds 2020 is hij vakgroepvoorzitter van de vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Open Universiteit