Prof dr Paul van Geest treedt toe tot EASA
Prof. dr. Paul Van Geest is benoemd tot lid van de European Academy of Sciences and Arts (EASA). De academie streeft naar het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking tussen gerenommeerde wetenschappers uit alle disciplines, vooraanstaande kunstenaars en bestuurders. Het doel is belangrijke maatschappelijke uitdagingen te analyseren en bij te dragen aan de oplossing van complexe vraagstukken voor het welzijn van de toekomst van Europeanen.
 

Wetenschappen komen samen

De EASA brengt meer dan 2000 eminente wetenschappers en praktijkmensen uit heel Europa bijeen, onder wie 34 Nobelprijswinnaars. Het gaat daarbij om geesteswetenschappen, geneeskunde, kunst, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, recht & economie, technische & milieuwetenschappen, wereldgodsdiensten, ondernemings- en openbaar bestuur.
 
De academie reikt jaarlijks een Tolerantieprijs uit aan personen of instellingen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor het bouwen van bruggen en het bevorderen van tolerantie tussen gemeenschappen.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids