Internationale studenten in de knel door corona

Zowel buitenlandse studenten in Nederland als Nederlandse studenten in het buitenland zitten met vragen en lopen tegen problemen aan als gevolg van de corona-uitbraak en beperkende maatregelen van overheden. Universiteiten en Nuffic zoeken met diverse overheidsinstanties naar oplossingen.

Een woordvoerder van Nuffic, een organisatie die zich bezighoudt met de internationalisering van Nederlandse universiteiten, zegt dat internationale studenten in Nederland veel zorgen hebben. "Bijvoorbeeld over studievertraging en aflopende visa. Sommigen willen, maar kunnen niet naar huis vanwege reisrestricties. Wij zijn hierover in gesprek met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de ministeries van Onderwijs en Buitenlandse Zaken om tot oplossingen te komen." Volgens Nuffic hebben veel buitenlandse studenten zorgen over het verlies van hun baan, met als gevolg dat zij geen aanspraak meer kunnen maken op studiefinanciering, een basiszorgverzekering en zorgtoeslag.
 
Dat ziet ook Rianne Letschert, rector magnificus van de Universiteit Maastricht (UM). "Die studenten lopen reële financiële schade op en maken zich enorme zorgen. Zij willen ook op korte termijn duidelijkheid krijgen." De UM werkt momenteel aan een noodfonds voor de hardst getroffenen. "Aan de andere kant, zie je dat internationale studenten hele mooie maatschappelijke initiatieven opzetten zoals een vrijwillige boodschappenservice", aldus Letschert. Zij laat weten dat de universiteiten onderling in gesprek zijn over een gezamenlijk standpunt om bijvoorbeeld lagere collegegelden te bespreken met het ministerie van OCW.
 

Ongerust

Ook veel van de ongeveer 9000 internationale studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn ongerust. Zij vragen zich bijvoorbeeld af of zij terug naar huis moeten gaan. "Daarbij adviseren wij vooral met klem om geen onnodige risico's te nemen", aldus een woordvoerder. De UvA heeft veel van de eigen studenten en personeelsleden in het buitenland al medio januari teruggeroepen. Toch zitten er nog enkelen vast in landen als Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Korea, Jamaica en Congo. "De bemiddeling hierin laten we inmiddels over aan de bijzondere bijstand van het ministerie van BuZa", aldus de woordvoerder.
 
"Veel studenten willen graag bij hun familie zijn in deze tijd", laat de Erasmus Universiteit in Rotterdam weten. "Ze maken zich vooral zorgen of ze kunnen uitreizen, en of ze dan later wel weer terug kunnen komen naar Nederland als het onderwijs hervat wordt. We proberen studenten zoveel mogelijk te helpen en ondersteunen hierbij. Als er bijvoorbeeld problemen zijn met terugreizen naar het thuisland, dan verwijzen we de student naar de eigen ambassade."
 
Door: ANP