Langstudeerboete komt terug en buitenlandse studenten krijgen het moeilijk

De langstudeerboete komt weer terug en bij bacheloropleidingen wordt Nederlands weer de voertaal. Technische opleidingen mogen voortaan nog wel onderwijs in het Engels aanbieden. Dat blijkt uit de plannen van het nieuwe kabinet. Het bindend studieadvies wordt overigens niet afgeschaft, selectie aan de poort blijft bestaan en er wordt ook nog eens 400 miljoen euro bezuinigd op het wetenschappelijk onderzoek. Dat meldt ScienceGuide.

Studenten die een jaar langer studeren dan noodzakelijk is zorgen voor een mindere Rijksbijdrage van de overheid aan de onderwijsinstelling waar ze hun studie volgen. De onderwijsinstellingen moeten dit bedrag van 3000 euro terugvorderen bij de studenten door meer collegegeld te vragen.

Zo snel mogelijk afstuderen 

Studenten zullen dus vanaf vandaag al de stress voelen om zo snel mogelijk af te studeren. Op die manier hoeven ze geen duizenden euro’s extra aan collegegeld te spenderen. Het kabinet Rutte-1 was veertien jaar geleden ook al met deze maatregel aan het stoeien, maar omdat studenten massaal in protest gingen werd er niets meegedaan.

Studiebeurs 

De studiebeurs blijft wel overeind. Studenten die studeerden ten tijde van het leenstel krijgen eenmalig een tegemoetkoming. Het huidige kabinet had daarvoor een miljard euro opzijgezet, maar dit bedrag wordt verhoogd met 180 miljoen euro. De zogenoemde pechgeneratie kan met deze eenmalige tegemoetkoming hun schulden afbouwen. Het bindend studieadvies blijft zoals het nu is.

Nederlandse taalvaardigheid 

Kennisinstellingen in het hoger onderwijs moeten erop toezien dat de Nederlandse taalvaardigheid weer belangrijk wordt. Bepaalde opleidingen, van bijvoorbeeld beroepen waar een groot tekort is aan werknemers, mogen nog wel in het Engels worden aangeboden.

Buitenlandse studenten 

Buitenlandse studenten krijgen binnenkort ook te maken met een numerus fixus en het wordt lastiger om een basisbeurs aan te vragen. Het collegegeld voor niet-EER-studenten gaat flink omhoog. Hiermee willen de coalitiepartijen het aantal buitenlandse studenten in Nederlands inperken. Voor een bacheloropleiding betalen niet-EER-studenten nu al rond de 10.000 euro. Een master-opleiding kost 15.000 euro. Voor instellingen dekt dat alle kosten die gemoeid worden bij het plaatsen van buitenlandse studenten. Voor studenten van buiten de EU moet het zo onaantrekkelijk mogelijk zijn om in Nederland een studie te gaan volgen.

Capaciteitsbekostiging 

Het hoger onderwijs krijgt te maken met een capaciteitsbekostiging. Opleidingen die merken dat het aantal studenten terugloopt moeten door middel van deze bekostiging de nodige steun ontvangen. Deze opleidingen moeten dan wel belangrijk genoeg zijn voor de arbeidsmarkt of de regio.

Bezuinigen 

Op de sectorplannen uit het hoger onderwijs gaat het nieuwe kabinet 230 miljoen euro bezuinigen. Het Bestuursakkoord Hoger Onderwijs en Wetenschap wordt daarop aangepast. Het Fonds Onderzoek krijgt ook te maken met een bezuiniging van zo’n 150 miljoen euro per jaar en het Groeifonds wordt helemaal afgeschaft. Kennis en onderzoek ontvingen vanuit dat fonds miljarden euro’s.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk