Normal_wereldbol__globe__europa__kaart

Vanaf 1 januari 2020 wordt het Engels de officiële voertaal op de Universiteit van Twente. Door de komst van steeds meer internationale studenten en collega’s, is dit besluit gemaakt. De universiteit hoopt dat dit een bijdrage zal leveren aan een goede samenwerking in een internationale werk- en studieomgeving. Dit meldt het AD.

Volgens de universiteit is het van belang dat iedereen zich thuis voelt. Het bestuur is ervan overtuigd dat dit sneller haalbaar is wanneer iedereen dezelfde taal met elkaar spreekt. Bovendien is een op de drie nieuwe studenten van de Universiteit Twente niet Nederlandstalig.
 

Solliciteren in het Engels

De gevolgen van het besluit zijn dat alle formele organen van de universiteit, zoals het College van Bestuur, de commissies en faculteitsbesturen, hun stukken in het Engels aanleveren. Ook sollicitatiegesprekken zullen in het Engels worden gevoerd. In principe wordt van iedereen verwacht dat hij of zij in de Engelse taal communiceert. Er wordt een ontwikkelingsplan gemaakt voor werknemers van de universiteit die het Engels niet genoeg beheersen. 
 

Uitzonderingen

Enkele opleidingen, zoals Technische Geneeskunde en Technische Natuurkunde, blijven Nederlands. En ook bij ondersteunend personeel of bij vacatures die alleen op Nederlandstaligen zijn gericht, kan worden afgeweken. Stukken die bij overheden worden aangeleverd, zullen ook in het Nederlands beschikbaar gepubliceerd worden. 
 

Informele gesprekken

De universiteit streeft ernaar dat er ook bij informele gesprekken in het Engels wordt gecommuniceerd, wanneer er tenminste één persoon aanwezig is die niet Nederlandstalig is.
 

Rechtszaak

In 2018 spande de Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) rechtszaak aan tegen de Inspectie van het Onderwijs en de universiteiten van Maastricht en Twente. Ze wilden daarmee de verengelsing van het hoger onderwijs in Nederland tegenhouden. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids