Normal_umcg__groningen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zal voorlopig geen stagiaires naar Sierra Leone sturen nu in het ziekenhuis daar twee Nederlandse tropenartsen besmet zijn geraakt met lassavirus. Eén van de artsen is overleden. Stagiaires gaan naar het land in Afrika om bredere kennis op te doen, maar door het virus zijn er nu onvoldoende artsen aanwezig om hen te begeleiden. Er wordt eerst gewacht tot het stof is neergedaald. Dit meldt Dagblad van het Noorden.

Stagiaires van het UMCG kunnen voorlopig niet naar Sierra Leone door het lassavirus waaraan één tropenarts onlangs overleed. Het lassavirus leidt tot onder andere tot koorts, wat in zeldzame gevallen dodelijk is. Twee stagiaires van het UMCG zijn onlangs teruggehaald uit het land, evenals een tweede tropenarts. De stagiaires maken het volgens het medisch centrum naar omstandigheden goed. Ze hebben geen klachten en lijken in goede gezondheid te verkeren. Het is nu afwachten of ook zij toch besmet zijn met het virus.
 

TIEN PROCENT KRIJGT KLACHTEN VAN LASSAVIRUS NA BESMETTING

Het lassavirus komt voor in het land, maar ook daar komen besmettingen niet vaak voor. Het virus wordt overgedragen via lichaamsvocht, zoals bloed, urine en speeksel. Ook zouden muizen het virus kunnen verspreiden. Slechts tien procent van de mensen die besmet zijn, krijgt ook daadwerkelijk klachten. Klachten van het lassavirus kenmerken zich in koorts, misselijkheid, braken, buikpijn, keelpijn, spierpijn en diarree. Behandeling moet in strikte isolatie plaatsvinden.
 

GEEN ARTSEN VOOR BEGELEIDING STAGIAIRES

Omdat de meeste tropenartsen inmiddels vertrokken zijn uit het ziekenhuis, is er momenteel onvoldoende personeel om nieuwe stagiaires te begeleiden. Het is daarom wachten totdat het stof is neergedaald voordat er een nieuwe lichting co-assistenten naartoe gestuurd kunnen worden. Gemiddeld verblijven zij acht tot twaalf weken in het ziekenhuis om daar kennis op te doen.
 
Vijfdejaars co-assistenten kunnen zich aanmelden voor de stage in Sierra Leone. Het wordt gezien als een leerzame ervaring omdat wordt samengewerkt met artsen uit verschillende culturen. Ook wordt er geleerd om te kijken naar de mens achter de patiënt, waardoor een breder inzicht in de zorg ontstaat.
 
Door: Nationale Onderwijsgids