Normal_geld__euro__munt__briefgeld

De Universiteit Maastricht is voor het eerst geselecteerd als hoofdaanvrager en projectleider van het zogeheten Zwaartekrachtprogramma. Met dit programma wil de overheid excellent onderzoek stimuleren. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op advies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) na strenge selectie een consortium onder leiding van prof. dr. Anita Jansen, decaan van de Faculty of Psychology and Neuroscience, een subsidie van bijna 20 miljoen toegekend voor het onderzoeksvoorstel ‘New Science of Mental Disorders’ voor de periode 2019-2028. Dit meldt de Universiteit van Maastricht.

Anita Jansen: “Ons team gaat onderzoek doen naar een nieuw mathematisch model van psychische stoornissen. Die komen vaker voor dan je denkt: een op de vier mensen heeft ooit in zijn leven last van een psychische ziekte. Door ons onderzoek hopen we beter te begrijpen hoe psychische ziekten ontstaan en hoe we ze effectiever kunnen behandelen.”
 

Impact

De impact van psychische stoornissen wordt vaak onderschat. Bijna 40 procent van alle ziekten is psychisch. Te denken valt onder meer aan depressies, angststoornissen, verslavingen, posttraumatische stressstoornissen, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen. Een op de vier volwassenen lijdt ooit in het leven aan één of meerdere psychische ziekten. Psychische ziekten zorgen niet alleen voor een hoop persoonlijke ellende, ook maatschappelijk hebben ze hun weerslag: langdurig werkverzuim en hoge zorgkosten leiden tot flinke economische verliezen. De meeste mensen met psychische problemen krijgen een behandeling die niet voldoet. Betere behandelingen voor psychische ziekten zijn hard nodig, om zowel het persoonlijke lijden als de enorme maatschappelijke kosten te verminderen. 
 

Mechanismen

Jansen: “Om tot die betere behandelingen te komen, moeten we begrijpen welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor de psychische problematiek. Ons team bestaat uit een twintigtal toponderzoekers van voornamelijk klinisch psychologen en mathematisch psychologen. We hebben een nieuw mathematisch model ontwikkeld over het ontstaan en voortbestaan van psychische stoornissen. Daarbij breken we met de tradities van de klassieke psychiatrische diagnostiek, waarbij de focus ligt op aparte stoornissen en het zoeken naar één onderliggende oorzaak voor elke stoornis. 
 

Over Zwaartekracht

Met Zwaartekracht stimuleert de overheid excellent onderzoek in Nederland. Het is bedoeld voor wetenschappelijke consortia die tot de wereldtop op hun gebied behoren. Onderzoeksteams van topwetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten ontvangen subsidie om gedurende meerdere jaren samen excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op te zetten. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids