Jaap van Dissel krijgt eredoctoraat van Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) kent een eredoctoraat toe aan prof. dr. Jaap van Dissel, hoogleraar Inwendige Geneeskunde aan de Universiteit Leiden en directeur Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM. Van Dissel ontvangt het eredoctoraat vanwege het combineren van wetenschappelijk werk met een maatschappelijke rol, op een thema van groot gewicht in een woelige tijd. In die rol bereikt hij een breed publiek met wetenschappelijke inzichten uit zijn vakgebied. Het eredoctoraat wordt uitgereikt tijdens de Dies Natalis van de Universiteit Maastricht op vrijdag 29 januari 2021. Dit meldt UM.

Jaap van Dissel heeft zich, als voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT), vanaf het begin van de coronacrisis consequent ingespannen om de wetenschappelijke onderbouwing van de adviezen van het OMT zo duidelijk mogelijk uit te leggen. De Universiteit Maastricht heeft die verdienste vroeg in de crisisperiode gesignaleerd: het idee om een eredoctoraat aan Jaap van Dissel toe te kennen dateert van einde voorjaar 2020 en is bekrachtigd door het College van Bestuur, de Universiteitsraad en het College van Decanen.
 

Wetenschap als baken en kompas

“Jaap van Dissel vervult als voorzitter van het Outbreak Management Team een centrale rol in de coronacrisis. Dankzij hem is de wetenschap een belangrijk baken en kompas voor het kabinet.” Dat zegt prof. dr. Christian Hoebe, erepromotor en hoogleraar Infectieziektenbestrijding aan de Universiteit Maastricht. “Nog nooit was er dagelijks zoveel aandacht voor het vakgebied van de infectieziekten. Iedereen weet nu wat een druppelinfectie, een reproductiegetal, bron- en contactonderzoek en transmissie is, dankzij de briefings van Van Dissel: colleges voor het hele land.”
 

Erkennen en Waarderen

Het toekennen van het eredoctoraat aan Jaap van Dissel sluit naadloos aan bij het thema dat de Universiteit Maastricht heeft gekozen voor haar Dies Natalis 2021: Erkennen en Waarderen. Rector magnificus prof. dr. Rianne Letschert: “Met de Erkennen en Waarderen beweging gaan we ruimte geven aan de verschillende talenten die een universiteit nodig heeft binnen de domeinen onderzoek, onderwijs, impact, leiderschap en patiëntenzorg, en mensen daar ook carrièreperspectieven in bieden. Het is voor mij een grote eer om juist in dat kader Jaap van Dissel een eredoctoraat aan te bieden: als geen ander symboliseert hij hoe een wetenschapper een rol met enorme maatschappelijke impact kan invullen. Dat is zeker onze Erkenning en Waardering waard.”
 
De uitreiking van het eredoctoraat vindt plaats tijdens de viering van de Dies Natalis van de Universiteit Maastricht op vrijdag 29 januari 2021. De universiteit bestaat in 2021 45 jaar. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids