Normal_erasmus_universiteit_rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam wil het cluster sociale- en geesteswetenschappen versterken. Het samengaan van de faculteiten ESHCC en ESSB biedt de mogelijkheid een krachtige faculteit te creëren op het gebied van de humanities en social sciences met een ambitieuze, inhoudelijke, interdisciplinaire en onderscheidende agenda. Het College van Bestuur spreekt dan ook zijn voorkeur uit voor dit scenario, afkomstig uit het adviesrapport van de interim-decaan van ESHCC over de toekomst van deze faculteit. Dit meldt Erasmus Universiteit.

Na zorgvuldige bestudering van alle opties spreekt het CvB zijn voorkeur uit voor het samengaan van ESHCC en ESSB (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences). Zo wil het College het cluster sociale- en geesteswetenschappen versterken. Het samengaan van ESHCC en ESSB biedt de mogelijkheid een krachtige faculteit te creëren op het gebied van de humanities en social sciences met een ambitieuze, inhoudelijke, interdisciplinaire en onderscheidende agenda.
 
Ten eerste biedt het samengaan van ESHCC en ESSB in de visie van het CvB grote mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs. De onderzoeksdisciplines van beide faculteiten vullen elkaar inhoudelijk goed aan en versterken elkaar. Bij ESHCC omvat het onderzoek nu al elementen van zowel de sociale- als geesteswetenschappen. Op het gebied van onderwijs bieden beide faculteiten kleinschalige en activerende programma’s aan. 
 
Door samen te gaan is het mogelijk nieuwe multi- en interdisciplinaire programma’s te ontwikkelen. Dat is in het belang van zowel de studenten, staf als ook de maatschappelijke agenda als geheel. Beide faculteiten werken nu al nauw samen in het Erasmus Initiative ‘Vital Cities and Citizens’ en in de Erasmus Graduate School of Social Sciences and Humanities.
 
Verder sluit het samengaan van ESHCC en ESSB uitstekend aan op de nieuwe strategie van de universiteit, waarin het bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken centraal staat. Voor zo’n ambitieuze agenda is interdisciplinair onderzoek en onderwijs onontbeerlijk. 
 
In de nieuwe strategie staat ook een sterke profilering centraal. Het samengaan van de disciplines van ESSB en ESSHCC zorgt voor een veel grotere zichtbaarheid van de Erasmus Universiteit op het gebied van humanities en social sciences - en daarmee een sterkere positie, ook internationaal. Een sterke positie is vooral van belang met het oog op het verkrijgen van onderzoeksfinanciering, zowel in Nederland als in Brussel. Meer financiële middelen maakt het ook aantrekkelijker voor (internationaal) toptalent om naar Rotterdam te komen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids