Normal_iso__logo
Ondanks hevig verzet vanuit de oppositie in de Tweede én Eerste Kamer, houdt de coalitie vast aan de renteverhoging op studieschulden. Volgende week dinsdag vindt de stemming plaats, maar een zwarte dag voor studenten nadert. ISO-voorzitter Tom van den Brink: "Gemiddeld 5000 euro extra schuld wakkert de leenangst verder aan en zet de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk. Dit is een zwarte dag voor studenten’’. Dit meldt het ISO.
Voor studenten geldt nu dat de studieschuld wordt gekoppeld aan de vijfjaarsrente, maar die wordt met het wetsvoorstel afkomstig uit het regeerakkoord gekoppeld aan de tienjaarsrente. Een gemiddelde studielening zal volgens berekeningen van het CPB 21.000 euro bedragen. Onder de sociale voorwaarden van het leenstelsel mogen studenten er 35 jaar over doen om dat bedrag af te lossen, maar betalen daarmee ook 35 jaar een verhoogde rente. Bij de gemiddelde schuld is het maandbedrag nu ongeveer 70 euro (bij een 5-jaarsrente) en per 2020, als de rente voor 10 jaar wordt vastgezet, ongeveer 82 euro, aldus de berekeningen van het ministerie van onderwijs. Het is gezien het fluctueren van de rentestanden een grote kans dat de rente ook hoger kan uitvallen en studenten nóg meer moeten betalen dan 5000 euro. 
 
Zoals veelvoudig door de oppositie wordt genoemd is de argumentatie rondom het wetsvoorstel van de renteverhoging onduidelijk. ‘De houdbaarheid van de overheidsfinanciën is goed, maar kan beter’, aldus minister van Engelshoven (OCW). Als remedie voor een probleem dat niet lijkt te bestaan, wordt van studenten geëist dat zij de kosten van het leenstelsel op zich nemen. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’Dat studenten de portemonnee moeten trekken om het leenstelsel betaalbaar te houden is van de zotte. Met deze maatregel wordt het ‘sociale’ leenstelsel nog minder sociaal’’.
 
De halvering van het collegegeld dat dit kabinet heeft ingevoerd, en die terecht als een sigaar uit eigen doos werd beschouwd, blijkt nu gezien de extra schulden voor studenten een heuse flater. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ”Studenten die in 2020 gaan studeren en 35 jaar afbetalen gaan vijf keer zoveel rente betalen dan de korting die zijn met de halvering van het collegegeld in hun eerste jaar krijgen’’.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids