Normal_technische_universiteit_eindhoven__alleen_voor_tue___15_

Het Rijk gaat  fors bijdragen aan voorzieningen, talent en innovatie in de regio Eindhoven. Het kabinet investeert 130 miljoen euro uit gelden voor de regio’s in Brainport. Dit meldt provincie Brabant. 

Minister Schouten, minister Ollongren en staatssecretaris Keijzer maakten de rijksbijdrage 16 maart bekend tijdens een bijeenkomst in de Technische Universiteit Eindhoven. Zij gaan nu samen met de betrokken regionale partijen de plannen van Brainport verder uitwerken.

De projecten zullen zich richten op het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent op alle onderwijsniveaus en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact. Doel is daarnaast om culturele, maatschappelijke en sport-voorzieningen te verbeteren en de leefbaarheid van stad en regio te vergroten. Het Rijk heeft hiervoor geld gereserveerd onder voorwaarde dat de regio dit bedrag aanvult.

Het kabinet ziet Brainport Eindhoven als een economisch kerngebied van nationale betekenis. Met een concentratie van kennisintensieve maakindustrie is deze regio aanjager van innovatie in de Nederlandse hightechsector. De regio kent de hoogste private uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling en de grootste economische groei in 2017 van Nederland. De stad Eindhoven heeft per inwoner zelfs de meeste patenten ter wereld. Staatssecretaris Keijzer: “Brainport Eindhoven is enorm belangrijk voor de innovatiekracht van Nederland.”

Koplopersrol

Gedeputeerde Economie en Internationalisering Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant ziet in de investering van het kabinet erkenning voor Brainport Eindhoven: “Het Rijk bevestigt hiermee dat Brainport een koplopersrol vervult in de nieuwe economie van Nederland. De regio is met zijn omvangrijke netwerk van bedrijven en onderzoeksinstellingen stevig verankerd in het hele land, en zeker in Brabant. De investeringen betekenen daardoor een belangrijke impuls voor het concurrentievermogen van onze provincie.”

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids