Logo_tue_technische_universiteit_eindhoven_logo1

Om beter aan te sluiten op de arbeidsmarkt en bij te dragen aan de grote uitdagingen in de wereld, is de TU Eindhoven een onderwijsvernieuwing gestart die een brug slaat tussen universiteit en samenleving. Het initiatief, TU/e innovation Space, bestaat precies één jaar en is uniek in de wereld. In TU/e innovation Space, mede opgericht door hoogleraar Isabelle Reymen (Design of Innovation Ecosystems) volgen studenten geen traditionele colleges, maar gaan ze de straat op en bouwen ze prototypes om maatschappelijke problemen op te lossen. Ruim 1700 studenten werkten afgelopen studiejaar in 24 verschillende vakken aan real-life challenges die waren aangedragen door bedrijven, overheden, kunstenaars en onderzoekers. Op 4 oktober spreekt Isabelle Reymen haar inaugurele rede als hoogleraar uit. Dit meldt TU Eindhoven.

Volgens Reymen sluit het onderwijs op universiteiten niet meer aan bij de behoeften van veel van de studenten van nu. “Studenten willen impact creëren en iets nuttigs doen voor de maatschappij. Tegelijkertijd hebben we te maken met enorme maatschappelijke uitdagingen, waar we oplossingen voor zoeken. Omdat universiteiten een bron van kennis en talent zijn, kunnen ze hierbij een sleutelrol spelen. Maar dan moeten ze wel durven te veranderen.”
 

Goed voorbeeld

Met TU/e innovation Space slaat Reymen beide vliegen in één klap. In het programma, dat aan alle studenten van de universiteit wordt aangeboden, werken studenten van verschillende opleidingen samen aan maatschappelijke uitdagingen, van problemen in de gezondheidszorg tot duurzame energievraagstukken. Challenge-Based Learning wordt deze manier van lesgeven genoemd. Collegebanken komen er niet meer aan te pas. Reymen: “Studenten gaan naar buiten om met stakeholders te praten en het probleem te analyseren. Vervolgens gaan ze hands-on aan oplossingen werken en de eerste prototypes maken.” 
 
Uit TU/e innovation Space zijn diverse studenten start-ups ontstaan, die zich tot volwaardig bedrijf hebben ontwikkeld. Zo werken de studenten van de start-up Spike aan veilige en duurzame elektrische mobiliteit en bouwt studententeam Casa duurzame woningen voor de sociale huurmarkt.
 

Coachen

In haar inaugurele rede spreekt Isabelle Reymen over haar onderzoek naar de nieuwe, ondernemende rol van de universiteit als partner in samenwerkingen met het bedrijfsleven en de overheid. Niet alleen de studenten, maar ook de docenten zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit, zegt de hoogleraar. “Voor docenten zal de nadruk veel meer gaan liggen op coachen in plaats van het overbrengen van kennis.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids