Europees parlement, Europa, Europese Commissie

BRUSSEL - Het Europees parlement wil graag dat er meer geld vrijgemaakt wordt voor onderzoek en innovatie. De meerjarenbegroting die door regeringsleiders is ingediend, zal daarom waarschijnlijk worden verworpen. Dat meldt het Hoger Onderwijs Persbureau.

Het parlement heeft de Europese Commissie uitgenodigd voor verdere onderhandelingen, na een stemming over de meerjarenbegroting. Het extra geld voor onderzoek en innovatie is volgens het parlement nodig om Europa uit de crisis te halen. Voor dat doel wil het parlement ook meer geld zien voor onderwijs, jeugd, infrastructuur en de Europese energiedoelstellingen.

Ondanks deze wens benadrukt het parlement het extra geld voor onderzoek en innovatie niet als breekpunt te zien. Daarentegen verwachten ze wel meer inspraak in de Europese begroting. Zoals de plannen nu zijn, is de begroting vastgesteld voor de komende zeven jaar. Omdat er tussentijds verkiezingen zijn, vindt het parlement dat ook de nieuwe parlementariërs zich uit kunnen spreken over het te voeren beleid en dit eventueel moeten kunnen herzien.

© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem