Nieuwe VNG verordening leerlingenvervoer wil dat leerlingen zelfstandiger zijn

De VNG Modelverordening leerlingenvervoer is kortgeleden aangepast. Er staan een paar subtiele, maar belangrijke wijzigingen in voor alle gemeenten in Nederland. Zo wordt duidelijk dat er wordt ingezet op het bevorderen van de zelfredzaamheid onder leerlingen met een beperking. Dat meldt Pitane.

Ook is er een gedetailleerdere beschrijving te lezen van ‘aangepast vervoer’. Daaronder valt elk type vervoer dat de gemeente gebruikt wordt voor het vervoeren van kinderen met een handicap die niet zelf met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Persoonlijk vervoersontwikkelplan 

Een nieuw punt binnen de verordening is het introduceren van het ‘persoonlijk vervoersontwikkelplan’. Leerlingen die negen jaar worden kunnen met dit plan te maken krijgen. Het doel ervan is om leerlingen te helpen om zoveel mogelijk zelfstandig te leren reizen.

Iedere gemeente kijkt straks ook naar wat de goedkoopst passende vervoersoptie is die voldoet aan de behoeften van de leerling. Op basis van de individuele behoefte van iedere leerling worden deze beslissingen genomen.

Heldere communicatie en goede samenwerking 

De nieuwe verordening vraag om een heldere communicatie en een goede samenwerking met scholen, ouders en gemeenten. Op die manier krijgt elke leerling de ondersteuning die hij of zij nodig heeft.

Mobiliteit 

De afstand en route naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school moet er ook voor zorgen dat het vervoer qua kosten toegankelijk blijft. Hiermee wil men de mobiliteit van leerlingen in het speciaal onderwijs verbeteren en inclusief onderwijs bereikbaarder maken. Zo creëren gemeenten gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen. Daarbij maakt het niet uit of iemand fysieke of cognitieve beperkingen heeft.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van arendonk