Regulier onderwijs bezorgd over sluiting Auris College in Goes

Over anderhalf jaar gaat het Auris College in Goes dicht. Leerlingen op deze school hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of zijn doof of slechthorend. Voor alle leerlingen wordt een andere onderwijsplek gezocht, maar of zij allemaal op een reguliere middelbare school terechtkunnen is nog maar de vraag. Volgens een petitie van een oud-directeur van een school voor kinderen met autisme moet de beweging richt het inclusief onderwijs stoppen tot het reguliere onderwijs op orde is. Ook rectoren en bestuurders van reguliere onderwijsinstellingen in de buurt maken zich zorgen. Dit meldt PZC.

Op het Auris College zitten leerlingen van 12 tot 21 jaar met TOS of een auditieve beperking. De sluiting over anderhalf jaar zou met het inclusief onderwijs te maken hebben. Leerlingen op het speciaal onderwijs gaan steeds vaker naar een reguliere school, eventueel met begeleiding. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Noorwegen ook, maar daar hebben klassen niet meer dan 15 kinderen en hebben leerlingen die een begeleider nodig hebben daar de hele dag toegang toe. Dat is in Nederland nog niet mogelijk, zien rector Carin Biesterbosch van het Goese Lyceum en bestuurder Frank Neefs van de Mondia Scholengroep op Walcheren.

Eenzijdig besluit

Hun scholen willen kinderen van het Auris College overnemen, maar er zit volgens hen wel een grens aan wat zij kunnen. Zij zijn nog niet toe aan volledig inclusief onderwijs. Ook ouders zijn bang en vrezen ervoor dat hun kinderen thuis komen te zitten als ze naar een reguliere school moeten. Volgens rector-bestuurder Eric Boerhout van het Ostrea Lyceum in Goes heeft Auris heel eenzijdig heeft besloten de deuren te sluiten en de verantwoordelijkheid bij het reguliere onderwijs te leggen. Hij en zijn collega’s Biesterbosch en Neefs denken nog altijd dat de leerlingen met TOS of een auditieve beperking naar een school voor speciaal onderwijs moeten. Desalniettemin zullen ze er alles aan doen om kinderen die de overstap wél kunnen maken zo goed mogelijk te begeleiden.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky