Auris College Goes moet over anderhalf jaar de deuren sluiten

Het Auris College in Goes moet waarschijnlijk over anderhalf jaar de deuren sluiten. Op de school zitten kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en dove of slechthorende kinderen. Voor alle leerlingen wordt er gezocht naar een nieuwe plek. Dat meldt PCZ. 

Het Auris College is een school voor voortgezet onderwijs. Leerlingen in de leeftijd van 12 tot 21 jaar volgen er onderwijs. Auris, een organisatie met scholen voor kinderen die in de eerdergenoemde doelgroepen vallen, zegt dat de schoolsluiting te maken heeft met het inclusief onderwijs. Kinderen die voorheen naar het speciaal onderwijs zouden gaan, gaan nu met eventuele begeleiding naar het regulier onderwijs.

Andere scholen in de buurt 

Steeds meer leerlingen van het Auris College gaan naar andere scholen in de buurt, zo stelt woordvoerder Ellen van Beek. De leerlingen en de school krijgen daar begeleiding vanuit Auris mochten ze dat nodig hebben. Het bestaande onderwijs op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs komt te vervallen en wordt overgenomen door de nieuwe vorm.

Schooljaar 2025/2026 

Het Auris College blijft dit en volgend schooljaar nog open. Aan het begin van schooljaar 2025/2026 moet er voor alle leerlingen een geschikte plek zijn elders. Dat kan in het reguliere onderwijs zijn, maar het kan ook een vorm van begeleid werken zijn. Voor iedere leerling is dat weer anders.

Er vallen geen ontslagen

De schoolsluiting leidt verder niet tot het ontslaan van docenten. De leerlingen die straks naar het reguliere onderwijs gaan hebben tenslotte begeleiding vanuit Auris nodig. Op dit moment zitten er zestig leerlingen op het Auris College. De leerlingen die aan het einde van dit schooljaar of volgend schooljaar van de school afgaan merken helemaal niets van de schoolsluiting. De vmbo-leerlingen gaan, als ze klaar zijn in de onderbouw, sowieso naar het reguliere voortgezet onderwijs. Leerlingen met een vso-advies kunnen dit schooljaar nog hun lessen volgen op het Auris College.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk