Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs neemt toe

Meer leerlingen gaan er naar het speciaal onderwijs dan voor de invoering van het passend onderwijs in 2014. Deze wetswijziging moest er juist voor zorgen dat er zoveel mogelijk leerlingen naar een reguliere school gaan. Dat meldt de AOb. 

De Onderwijsinspectie doet onderzoek naar de oorzaak van de groei. Feit is wel dat de groei zich vooral voordoet in cluster 3 en 4. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften vallen vaker uit in het reguliere onderwijs.

Scholen niet toegankelijk voor leerlingen met fysieke beperking 

Daarnaast zijn er volgens de Onderwijsinspectie nog te veel scholen niet toegankelijk voor leerlingen met een fysieke beperking. Op verreweg de meeste scholen ontbreken ruimtes voor medische zorg of voor leerlingen die even alleen willen zijn. 

Thuiszitters 

Uit de evaluatie in 2020 blijkt niet vast te stellen is of de ondersteuning van leerlingen is verbeterd en of het geld wel op de juiste plek terechtkomt. Ook is er geen bewijs dat het aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften is toegenomen in het reguliere onderwijs. Het aantal thuiszitters is wel gestegen, net zoals het aantal vso-leerlingen.

De basis op orde 

“Door de tekorten en hoge werkdruk staan leraren in de overlevingsstad”, benadrukt AOb-bestuurder Thijs Roovers. “Eerst moet de basis op orde. Dat zijn kleinere klassen, voldoende bevoegde collega’s, extra handen in de klas en expertise op schoolniveau.” 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk