Normal_rss_entry-175778

Kwetsbare kinderen krijgen vaak niet de hulp die zij nodig hebben, omdat er te weinig samenhang is in de jeugdhulp. Dat zegt Kinderombudsman Margrite Kalverboer. In een brief roept ze minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op om dit te verbeteren.

Volgens de Kinderombudsman worden de problemen in de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugd-ggz en het passend onderwijs steeds groter. Vooral de meest kwetsbare kinderen die te maken hebben met verschillende instanties krijgen niet de hulp die zij nodig hebben, stelt Kalverboer. "Er is geen plek voor kinderen die dringend psychische hulp nodig hebben, voogden wisselen elkaar in snel tempo af en kinderen zitten soms maandenlang thuis omdat er geen passend onderwijs is. Ondanks de brede inzet van alle betrokken partijen, lukt het ons niet om de hulp voor deze kinderen goed te regelen.''

Bovendien werken de verschillende organisaties volgens haar vaak langs elkaar heen en is het soms onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de hulp. "Kinderen die onze hulp het hardste nodig hebben, belanden zo tussen wal en schip'', aldus Kalverboer.

Door: ANP