Normal_kalverboer_kinderombudsvrouw_kinderombudsman

De Kinderombudsman ontvangt regelmatig vragen en klachten over het leerlingenvervoer voor kinderen die vanwege ziekte, beperking of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kunnen. In het rapport Als de weg naar passend onderwijs niet passend is worden tien uitgangspunten gepresenteerd om gemeenten te helpen het vervoer voor deze leerlingen te verbeteren. Dit meldt de Kinderombudsman.

In het rapport Als de weg naar passend onderwijs niet passend is zijn vragen en klachten over leerlingenvervoer geanalyseerd. Het gaat dan om klachten over het beleid van een gemeente, het besluit over de aanvraag voor leerlingenvervoer voor een specifiek kind of de uitvoering van het leerlingenvervoer. Hieruit blijkt dat er bij gemeenten gebrek aan maatwerk is en praktische en financiële aspecten boven de belangen van het kind staan. Op basis van deze klachten heeft de Kinderombudsman tien uitgangspunten gepresenteerd.
 
De uitgangspunten beschrijven het beleid, de besluitvorming bij een individuele aanvraag en de uitvoering en aanbesteding van leerlingenvervoer. Hierin staan de specifieke kenmerken van de leerling centraal, in plaats van de regels en systemen. De belangen van het specifieke kind worden bepaald en afgewogen tegen andere belangen. Dit gebeurt in samenspraak met het kind, de ouders, de gemeente, de school en andere deskundigen.
 
Meer weten? De link naar het volledige rapport van de Kinderombudsman is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids