Normal_normal_rss_entry-155588.jpeg20181017-25432-1nckn19

De onderhandelingen van overheid en samenleving over afspraken om ongezond gedrag terug te dringen, duren langer dan verwacht. Om het zogeheten Nationaal Preventieakkoord te sluiten, zijn een paar weken extra nodig, schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Hij verwacht niet meer deze, maar pas volgende maand klaar te zijn. Dit meldt ANP.

De staatssecretaris overlegt met een vijftigtal bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden over het tegengaan van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Aan tafel zitten onder andere bedrijven, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en sportverenigingen. Blokhuis verzekert dat er "hard wordt gewerkt'', maar dat er meer tijd nodig is.

Een conceptakkoord van het Nationaal Preventieakkoord was al eerder  via het AD uitgelekt. Voor scholen geldt dat er extra wordt ingezet op sport en bewegen. Ook komt er extra aandacht voor kinderen met een motorische beperking. Zo’n 500.000 leerlingen in het speciaal onderwijs krijgen extra begeleiding op het gebied van gezondheid. Daarnaast moeten er 800 gezonde schoolkantines komen

Het Nationaal Preventieakkoord komt niet in plaats van bestaande programma’s (bijvoorbeeld  Jongeren op Gezond Gewicht, Gezonde school, Alles is gezondheid). Het akkoord kan deze programma’s wel versnellen of versterken. Daarom sluit het Preventieakkoord aan op wat al gebeurt in het land en verschillende gemeenten, en komt waar nodig met extra maatregelen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids