Normal_kalverboer_kinderombudsvrouw_kinderombudsman

Betrek kinderen en jongeren bij de plannen en de uitvoering van beleid in gemeenten. En zorg dat zij binnen de gemeente een vast aanspreekpunt hebben voor al hun hulpvragen. Dat schrijven Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en tien landelijke jongerenorganisaties in een gezamenlijke brief aan de nieuwe gemeenteraadsleden in Nederland. Dit meldt de Kinderombudsman.

"Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden gekregen in het jeugddomein. Of het nu gaat om jeugdhulp, armoedebestrijding, passend onderwijs of de aanpak van kindermishandeling. Zij spelen een cruciale rol in het leven van de kinderen en jongeren," aldus de Kinderombudsvrouw. Daarom heeft zij landelijke jongerenorganisaties gevraagd wat zij de nieuwe raadsleden willen meegeven. De belangrijkste boodschap? Heb oog voor kinderen en jongeren en betrek hen bij jullie werk.

Samenwerken voor én met kinderen en jongeren

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer stelt dat er in gemeenten hard gewerkt wordt om kinderen en jongeren in kwetsbare situaties te helpen. Tegelijkertijd ziet ze dat problemen vaak geïsoleerd worden aangepakt.

Om kinderen en jongeren echt te helpen moet er volgens de Kinderombudsvrouw binnen de gemeente een samenhangende aanpak zijn die zich richt op alle gebieden in het leven van een kind. Ze roept de nieuwe raadsleden op om de samenwerking te zoeken met alle partijen die betrokken zijn bij een kind. Het is noodzakelijk om kinderen en jongeren hierbij te betrekken.

Aandacht voor onderwijs, zorg en hulp

Ook de jongerenorganisaties willen dat gemeenteraadsleden kinderen en jongeren betrekken bij hun werk. Scholierenorganisatie LAKS vraagt aandacht voor scholieren met een zorgvraag die thuiszitten omdat er geen passend onderwijs gevonden wordt. De landelijke jongerenorganisatie voor mbo-studenten, JOB, wil dat gemeenteraadsleden niet alleen praten met schoolbesturen van mbo-scholen of zich richten op hoger onderwijs, maar ook de mbo-studentenraden uit de regio raadplegen.

Stem van kinderen en jongeren

De Kinderombudsvrouw hoopt dat de oproep van de jongerenorganisaties de nieuwe raadsleden op weg helpt om invulling te geven aan hun werk: "Gemeenteraadsleden zijn medeverantwoordelijk voor het beleid van gemeenten dat gaat over kinderen en jongeren. De stem van kinderen en jongeren mag en kan hierbij niet ontbreken."

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids