Normal_werk_stage_praktijk

Scholen werken steeds vaker met een schakelbrugklas voor praktijkonderwijs en vmbo. Zo kan een leerling in het voortgezet onderwijs in zijn eigen tempo onderzoeken welk niveau het beste bij hem past. Dit meldt Passend Onderwijs.

Zo is er de Kennemer Praktijkschool in Heemskerk. Deze school heeft een pro-vmboklas, speciaal voor leerlingen van wie het advies schommelt tussen praktijk- en beroepsonderwijs. Leerlingen volgen twee onderwijsprogramma’s op twee scholen. De ene is een praktijkschool en de andere een beroepsgerichte school. Zo kunnen de leerlingen samen met de docenten onderzoeken waar ze het best op hun plek zijn. 
 
Ook het CVO Accent in Capelle aan den IJssel heeft een eigen programma ontwikkeld voor leerlingen voor wie de stap van groep 8 naar het vmbo net te groot is. Omdat niet iedere leerling dezelfde onderwijsbehoeftes heeft, ontstonden er twee onderwijslijnen: de PrO+klas met meer aandacht voor rekenen en begrijpend lezen, en de PrO-Praktijkklas met een extra praktijk- of stagedag. 
 
Niet alleen het leerniveau van de leerling is belangrijk. Er wordt ook gekeken naar secundaire voorwaarden, zoals de motivatie van de leerling, de sociale vaardigheden en het kunnen maken en plannen van huiswerk.
Leerlingen van beide scholen reageren enthousiast op de extra aangeboden programma’s. Steeds meer scholen tonen dan ook belangstelling voor de mogelijkheid van een schakelbrugklas tussen praktijkonderwijs en vmbo.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids