Normal_les_leerkracht_docent_leerling_klas_kinderen

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs besteedt de Lerarenkamer speciale aandacht aan de begeleiding van startende docenten. Nog teveel beginnende leraren haken af doordat ze verdrinken in alles wat op hen afkomt. Zeker in het speciaal onderwijs is het risico groot. Scholen kunnen dit opvangen door coaches in te zetten die beginnende docenten begeleiden. Dit meldt Leraar24.

Een kwart van alle startende docenten verlaat binnen vijf jaar het onderwijs. Zij lopen tegen problemen aan waardoor zij het gevoel krijgen dat ze niet thuishoren in het onderwijs. Om uitval van starters terug te dringen, zetten steeds meer scholen een coachsysteem in om beginnende leraren de begeleiding te bieden waaraan zij behoefte hebben. Zo kan een teamleider observeren in de klas, om beter te kunnen inspelen op vragen van de jonge docent, of aan de docent in de klas voordoen hoe ze bepaalde situaties moet aanpakken.

Zeker in het speciaal onderwijs blijkt dit belangrijk. In cluster-4 onderwijs zitten leerlingen met zware gedragsproblemen voor wie rust en orde in de klas extra belangrijk zijn. Daarnaast krijgen docenten te maken met de ouders en hulpverleningsinstanties en moeten zij een uitgebreide verslaglegging bijhouden. Dat is allemaal nieuw voor jonge docenten waarin zij begeleiding goed kunnen gebruiken. “Bij coaching is het belangrijk om de leerkracht zich gehoord en veilig te laten voelen”, zegt Lieke Rigter, teamleider van de Mr. de Jonghschool voor cluster-4 leerlingen. “Er komt heel veel op zo'n leraar af en het is dan ook belangrijk voor beginnende docenten om met hun coach te bespreken wat hen bezighoudt”.

De Lerarenkamer bestaat uit leraren die bij de landelijke verkiezingen zijn uitgekozen tot Leraar van het Jaar. Op verzoek van minister Bussemaker van Onderwijs is de kamer enkele jaren geleden een begeleidingsproject gestart voor startende leraren. Zo organiseert de kamer inspiratiedagen en scholingsdagen speciaal voor beginnende leerkrachten en kunnen scholen en docenten bij de Lerarenkamer terecht voor persoonlijk advies. Meer informatie over het begeleidingsproject is te vinden op www.onderwijscoöperatie.nl en www.leraar24.nl

© Nationale Onderwijsgids