Campagne speciaal voor ouders van mbo'ers over studiefinanciering

Ouders van mbo-studenten weten vaak niet wat er allemaal verandert in de studiefinanciering voor hun kind. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dat is de instantie die de studiefinanciering regelt. DUO liet het onderzoek uitvoeren omdat er wel heel vaak ouders kwamen met vragen over de studiefinanciering. Nu het nieuwe schooljaar bijna begint start er ook een pr-campagne die speciaal gericht is aan de ouders. Dat meldt de NOS. 

Een kwart van de ouders weet dat de bijverdiengrens voor mbo’ers verdwijnt. De meeste ouders vinden die wijziging juist wel een belangrijk voordeel. Vanaf 1 januari 2023 mag een mbo-student namelijk onbeperkt bijverdienen. De grens ligt op dit moment nog op zo’n 16.000 euro per jaar.

Alle studenten gelijktrekken 

Mbo’ers krijgen grotendeels dezelfde voordelen als hbo’ers en universitaire studenten op het gebied van de studiefinanciering. Het ministerie van Onderwijs wil alle studenten daarin juist gelijktrekken. Het ministerie hoopt daarmee dat jongeren op deze manier gestimuleerd worden om een opleiding te volgen die ook daadwerkelijk bij hen past.

Zo’n 65 procent van de ouders weet niet dat mbo-studenten 35 jaar de tijd krijgen om hun studieschuld af te betalen, terwijl ouders dat wel heel belangrijk vinden. Ouders gaan er ook vanuit dat het kan schelen als hun kind de woningmarkt betreedt.

Ouders helpen met informatie vinden 

“Ouders vinden veel dingen heel belangrijk, maar zeggen zelf dat ze er te weinig van afweten”, geeft DUO aan. De pr-campagne is dan ook bedoeld om ouders te interesseren voor de veranderende regels. “Het is de bedoeling om ouders te helpen om informatie te vinden, te kijken waar ze tegen aanlopen.”

Basisbeurs 

Voor de studenten in het hoger onderwijs is de basisbeurs dit schooljaar weer terug. Het mbo heeft al een lange tijd de basisbeurs. Ouders spelen een grote rol bij de aanvraag daarvan. “Ouders zijn vaak huiverig of hun kind geen te groot financieel risico aangaat”, aldus DUO.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk