SPOT en gemeente Groningen tekenen samenwerking convenant CrossWise

SPOT en de gemeente Groningen gaan met de noordelijke kennisinstellingen Alfa-college, Noorderpoort, NHL Stenden en Hanzehogeschool samenwerken onder de naam CrossWise. Daartoe tekenden ze maandagmiddag een convenant. CrossWise moet een belangrijke pijler worden van De Nieuwe Poort, het nieuwe muziekcentrum dat wordt ontwikkeld als opvolger van De Oosterpoort. Dat meldt de gemeente Groningen.

In muziekcentrum De Oosterpoort hebben de partijen maandag hun handtekening onder de samenwerking gezet. Afspraak is samen op te trekken bij het opleiden van MBO- en HBO-studenten voor de noordelijke cultuur- en evenementensector. Het nieuwe muziekcentrum wordt daarbij een leer- en ervaringsplek voor een breed scala aan functies: van kok tot podiumtechnicus, van beveiliger tot promotiemedewerker.

Theorie aan praktijk verbinden 

CrossWise gaat uit van een zogeheten contextrijke leeromgeving. Studenten krijgen de kans de theorie aan de praktijk te verbinden door mee te lopen met professionals. De SPOT-medewerkers krijgen op hun beurt via de studenten de nieuwste ontwikkelingen mee op onderwijsgebied. Binnen dit alles nemen co-creatie, kennisuitwisseling en samen innoveren een centrale plek in.

Toestroom van gekwalificeerd personeel 

CrossWise is van belang voor de cultuur- en onderwijssector én voor de arbeidsmarkt. "We maken studenten hiermee echt klaar voor de praktijk," zegt wethouder Bloemhoff van Onderwijs en Werk, die het convenant namens de gemeente ondertekent. Daarbij verzekert de cultuursector zich van de toestroom van gekwalificeerd personeel, aldus mede-ondertekenaar wethouder De Wrede van Cultuur. "En dat is hard nodig na de uitstroom door corona."

Nieuw muziekcentrum

CrossWise moet niet alleen de noordelijke arbeidsmarkt versterken: bedoeling is dat het als kwaliteitslabel gaat gelden die afgestudeerden landelijk nog begeerlijker maakt voor een baan in de cultuur- en evenementensector. De programmalijn is reeds gestart in De Oosterpoort, en moet vast onderdeel worden van het nieuwe muziekcentrum. Dat wordt straks zowel lesomgeving als praktijkplek en ontwikkellaboratorium.

De Nieuwe Poort wordt méér dan een muziekpodium. Het moet een levendige plek worden die meerdere functies verenigt. Deze zomer besluit de gemeenteraad over het muziekcentrum, dat in 2030 de deuren moet openen in het zuidelijk stationsgebied.

Door: Nationale Onderwijsgids