Herhaalprik coronavirus onder jongeren niet erg populair

Veel ouderen willen graag een nieuwe vaccinatie tegen het coronavirus krijgen. Onder jongeren is de animo veel minder groot. De nieuwe inentingscampagne begint maandag. De herhaalprik moet mensen helpen beschermen voor het geval er een nieuwe coronagolf in de herfst of de winter komt.

Het Kieskompas heeft voor het ANP en LocalFocus tussen 31 augustus en 12 september een enquête gehouden onder ongeveer 9000 mensen. Van de mensen die in aanmerking komen voor de herhaalprik, laat 58,9 procent zich "zeker wel" of "waarschijnlijk wel" vaccineren. Verder heeft 32,2 procent voor zichzelf besloten dat ze zich deze keer "zeker niet" of "waarschijnlijk niet" laten vaccineren. Dit zijn mensen die zich eerder wel hebben laten inenten, en nu dus ook de herhaalprik zouden kunnen krijgen. De resterende 8,9 procent weet het nog niet.

Onder de 65-plussers wil 80,9 procent zich opnieuw laten vaccineren. In de groep mensen die 50 tot en met 64 jaar oud zijn, is dit veel geringer. Daar wil 59,6 procent de herhaalprik halen. Bij 35- tot 49-jarigen is het 48,4 procent en bij 18- tot 34-jarigen 45,8 procent. Bij eerdere vaccinatierondes was de opkomst ook het hoogst onder ouderen en het laagst onder jongeren en jongvolwassenen.

Ouderen en mensen met het syndroom van Down 

De vaccinatieronde begint met mensen die het grootste risico lopen om bij een coronabesmetting ernstig ziek te worden. Eerder kregen zij ook voorrang. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen en mensen met het syndroom van Down. Ook mensen die in de zorg werken, komen eerder aan de beurt, om te voorkomen dat de zorg vastloopt bij een nieuwe golf.

Honderd vaccinatielocaties 

Verspreid over het land zijn ongeveer honderd vaccinatielocaties. Die zitten op centrale plekken, waar in korte tijd veel mensen ingeënt kunnen worden en die redelijk gemakkelijk bereikbaar zijn.

Mobiele vaccinatieteams 

Als de grote massa is geweest, willen sommige GGD-regio's overschakelen op kleinere locaties, om mensen te vaccineren die eerder niet naar de prikplek kwamen. Zo laat Gelderland-Zuid weten: "Als de druk van de campagne is, zetten we ook weer personeel in om mobiel te gaan vaccineren." Zeeland wil later in het najaar "een tour maken langs verschillende dorpshuizen en andere locaties" om Zeeuwen te vaccineren. Hollands Midden heeft 'mobiele vaccinatieteams'. Die mensen "brengen de vaccins naar bewoners in zorginstellingen en niet-mobiele thuiswonenden zodat zij niet naar onze locaties hoeven te komen".

Vaccinatiebereidheid 

Andere regio's richten zich vooral op voorlichting. Noord- en Oost-Gelderland wil bijvoorbeeld "moeilijk bereikbare groepen" benaderen in "wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft". Ook de GGD Amsterdam wil de komende tijd "in de wijken aanwezig zijn op plekken waar we veel mensen bereiken bij wie de vaccinatiegraad lager is". Drenthe oppert dat huisartsen extra voorlichting kunnen geven in gebieden "waar de vaccinatiebereidheid minder lijkt te zijn". Gelderland-Midden geeft zelf voorlichting "aan kwetsbare groepen, denk aan ouderen, laaggeletterden en anderstaligen", om de vaccinatiebereidheid te vergroten.

Door: ANP