Onderwijsraden pleiten voor doorbraak in leven lang leren

De MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU slaan de handen ineen om het Leven Lang Leren een flinke boost te geven. In een gezamenlijk document pleiten zij onder meer voor een basisrecht van één week scholing per jaar voor werkenden van 27 jaar en ouder. Dit meldt Vereniging Hogescholen. 

Op basis van de resultaten van verschillende onderzoeken komen de sectorraden tot de conclusie dat er een doorbraak moet komen op het gebied van een leven lang leren (LLO) vanuit twee uitgangspunten: leerrechten voor alle onderwijsniveaus en het beroepsonderwijs als schakel voor gelijke kansen.
 
Samen pleiten zij voor: 
  • Een systeem van individuele leerrechten;
  • Een basisrecht van 1 week scholing per jaar gedurende 40 jaar voor werkenden van 27 jaar en ouder;
  • Extra leerrechten voor werkenden zonder startkwalificatie, een entree-opleiding of een MBO2 niveau ter waarde van een extra week per jaar; daarnaast voor werkenden met een mbo-3 of mbo-4 diploma ter waarde van een halve week extra per jaar;
  • Een gezamenlijk onderscheidend publiek onderwijsaanbod dat thematisch aansluit bij de transities in de samenleving en de veranderende vraag op de arbeidsmarkt;
  • Een infrastructuur die werkenden stimuleert om te gaan leren en drempels verlaagt om onderwijs te gaan volgen.
 
Een Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen van MBO Raad/Vereniging Hogescholen/VSNU is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids