Normal_samen__afspraak

Op 30 juni 2015 is de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ opgericht. Doel van deze stichting is te komen tot een nationaal netwerk van expertisecentra in instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs; de zogenaamde ‘practoraten’. Inmiddels zijn er 34 practoraten in het mbo. Daarnaast komen er nog twee binnenkort beschikbaar.

Wat is een practoraat?

Practoraten zijn gericht op het delen van kennis en ervaring, om zo te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Bij practoraten staat de professionalisering van docenten voorop. Tevens bieden practoraten ruimte voor innovatie en excellentie en het versterken van de verbinding tussen onderwijs, (regionaal) bedrijfsleven en onderzoek. 
 

Welke practoraten zijn er?

Er zijn 34 actieve practoraten. De onderwerpen variëren van rekenen, gepersonaliseerd leren en mediawijsheid tot diverse onderzoeken binnen zorg & technologie. 
 
Mbo-instellingen kunnen zich verbinden aan meerdere practoraten. Zo heeft het Noorderpoort net als het Nova College elk drie practoraten. Het ROC Mondriaan spant hierin de kroon met 5 practoraten en daarnaast nog een samenwerking met ROC van Twente. 
 
Ook kunnen meerdere mbo-scholen samenwerken binnen 1 practoraat, zoals bij het practoraat Rekenen, een samenwerking tussen Albeda College, Deltion College, Summa College en BVMBO.
 

Kwaliteitsbewaking

De stichting Ieder mbo een practoraat heeft een kwaliteitscommissie die periodiek een review uitvoert per practoraat. Doel hiervan is om de kwaliteit ervan te verbeteren. Hiervoor worden vier kwaliteitsgebieden onderscheiden, namelijk innoveren en organiseren voor de beroepspraktijk, en professionaliseren en realiseren voor het onderwijs.
 

Practoratendag

Sinds een paar jaar wordt in december een landelijke practoratendag gehouden. Dit jaar wordt deze georganiseerd op 11 december aanstaande op het Vista College.
 
Door: Nationale Onderwijsgids