Normal_studenten_college

De Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, neemt op woensdag 15 mei het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018 en het Rijksjaarverslag 2018 in ontvangst. Op maandag 20 mei 2019 organiseert de Tweede Kamer de V-100. Honderd mbo-studenten krijgen die dag de kans om vragen te bedenken over de jaarverslagen. Een aantal van deze vragen wordt gesteld op dinsdag 21 mei. Op die dag debatteert de Tweede Kamer over de jaarverslagen met minister-president Rutte en minister van Financiën Hoekstra. Dit meldt de Tweede Kamer.

Vorig jaar organiseerde de Tweede Kamer op 18 mei voor de tweede keer een V-100. Honderd mensen uit de samenleving onderzochten op uitnodiging van de vaste commissie voor Financiën de jaarverslagen van acht ministeries. Zij formuleerden vragen bij de jaarverslagen vanuit hun eigen ervaring met een specifiek beleidsthema. Vervolgens hebben de commissies de vragen voorgelegd aan de bewindspersonen die de vragen hebben beantwoord. 
 
De doelstellingen van de V-100 waren:
  • meer vertrouwen in de politiek bij de deelnemers;
  • een inhoudelijke bijdrage aan de behandeling van de jaarverslagen;
  • meer aandacht voor de verantwoording.
 
De commissie Financiën constateerde op basis van een evaluatie dat de V-100 een positieve bijdrage heeft geleverd aan deze drie doelstellingen. De commissie heeft daarom besloten dit jaar opnieuw een V-100 te organiseren. Om een jongere doelgroep betrekken bij de verantwoording bestaat de groep deelnemers volledig uit mbo-studenten. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids