Normal_mark_rutte

Morgen bezoeken minister-president Rutte en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken & Klimaat HighTechCentreDelft (HTCDelft). De minister-president en staatssecretaris worden rondgeleid en gaan in gesprek met ondernemers en studenten over de samenwerking en kennisuitwisseling tussen technische onderwijsinstellingen en bedrijven. Dit meldt Rijksoverheid.

HTCDelft koppelt projecten van partnerbedrijven aan leerprogramma’s van onderwijsinstellingen zoals ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool en de TU Delft, met als doel kennisuitwisseling te stimuleren en moderne vakmensen op te leiden. In HTCDelft werken medewerkers van bedrijven, studenten en docenten  aan innovatieve projecten. Een bedrijf waar HTCDelft mee samenwerkt is Accenda. Accenda werkt met studenten van verschillende opleidingen aan projecten zoals het elektrisch maken van bussen en andere voertuigen, waarbij ook waterstof wordt ingezet.
 
HTCDelft maakt deel uit van Katapult, een netwerk van ruim 160 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Het werkbezoek staat mede in het teken van de start van ‘MKB!dee’, een nieuwe regeling voor het MKB om investeringen in technische scholing en ontwikkeling van hun werknemers te stimuleren.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids