Normal_techniek_wetenschap_kind_jongen_buiten_onderzoeken_ontdekken

Gisteren hebben minister-president Rutte en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken & Klimaat HighTechCentreDelft (HTCDelft) bezocht. Ze gingen daar in gesprek met ondernemers en studenten over de samenwerking en kennisuitwisseling tussen technische onderwijsinstellingen en bedrijven. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) daagt mkb-ondernemers uit om zelf met oplossingen te komen voor het grote tekort aan technische vakmensen via het MKB !dee. Dit meldt Rijksoverheid.

MKB !dee is onderdeel van het MKB-actieplan, dat staatssecretaris Keijzer afgelopen juni presenteerde, en het Techniekpact. Binnen MKB !dee zijn er vijf categorieën waarvoor oplossingen door ondernemers kunnen worden aangedragen. Regionale samenwerking op menselijk kapitaal tussen MKB en grootbedrijf en samenwerking tussen onderwijs-bedrijfsleven voor docenten en beroepsgerichte opleidingen, zijn hiervan twee voorbeelden.
 
Voor 2018 is een budget beschikbaar van 2 miljoen euro. De regeling wordt in 2019 en 2020 gecontinueerd. Deze budgetten moeten nog worden vastgesteld. Het maximale subsidiebedrag per idee is 124.999 euro inclusief BTW. Als een samenwerkingsverband de subsidie aanvraagt, bedraagt de subsidie maximaal 200.000 euro voor het project.
 
 Aanvragen voor MKB !dee kunnen worden ingediend tot en met donderdag 20 september 2018. Voor de beoordeling van de MKB !deeën wordt een adviescommissie samengesteld. Deze fungeert als jury en kiest uit elke categorie de beste !deeën uit. De projecten gaan van start tussen december 2018 en januari 2019.
 
HTCDelft koppelt projecten van partnerbedrijven aan leerprogramma’s van onderwijsinstellingen zoals ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool en de TU Delft, met als doel kennisuitwisseling te stimuleren en moderne vakmensen op te leiden. In HTCDelft werken medewerkers van bedrijven, studenten en docenten  aan innovatieve projecten. HTCDelft maakt deel uit van Katapult, een netwerk van ruim 160 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids