Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad willen samenwerken in het ontwikkelen en aanbieden van Associatie degree-opleidingen. De voorzitters van beide sectororganisaties hebben daartoe gisteren hun handtekening gezet onder een convenant. Dit melden de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen.

De Associate degree-opleiding (Ad) is sinds dit jaar een zelfstandige hbo-opleiding. Daarmee is het een aantrekkelijk alternatief voor afgestudeerde mbo'ers en werkenden om door te studeren. Hogescholen kunnen de Ad in samenwerking met een mbo-school aanbieden, maar dan moet tenminste de helft van het programma, waaronder in ieder geval de afstudeerfase en het afsluitend examen, wordt verzorgd door het hbo.

Met dit convenant spreken de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad hun voorkeur uit voor een publieke samenwerking. Zij stimuleren hun leden om de samenwerking in de regio’s op te zoeken en de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen die door de wetswijziging zijn ontstaan. Mbo-scholen die betrokken willen zijn bij een Ad-opleiding kunnen daarvoor bij een hogeschool aankloppen. De hogeschool heeft dan de verantwoordelijkheid de mogelijkheden te verkennen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids