Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

De instroom in het hbo in het studiejaar 2017-2018 is met 5,5 procent gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. De groei is zichtbaar in alle sectoren van het hbo, bij elk opleidingstype en elke opleidingsvorm. Het totaal aantal ingeschreven hbo-studenten is nog nooit zo groot geweest. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: "Dat èn de instroom èn het aantal diploma’s zo groeien is goed nieuws. Het is een teken van vertrouwen in ons onderwijs, dat ook wordt ondersteund door uitstekende kwaliteitsbeoordelingen van de NVAO en de tevredenheid van onze studenten." Dit meldt Vereniging Hogescholen.

Aantallen mbo'ers èn vwo'ers stijgen

Uitgesplitst naar vooropleiding is er een grote groei te zien in de instroom vanuit het mbo. De instroom vanuit het vwo is stijgt weer met 2,9 procent na jaren van daling. De Graaf: "De rol van hogescholen als emancipatiemotor wordt met de grotere instroom vanuit het mbo bevestigd. De begeleidingstrajecten die gelijke kansen in het hoger onderwijs bevorderen werpen hun vruchten af."

Sector gezondheidszorg groeit met 9 procent

De instroomgroei is het grootst in de sector gezondheidszorg met 9 procent. En ook het aantal afgestudeerden is het hoogst en groeit met maar liefst 12,8 procent.  Het aantal diploma’s bij de opleiding verpleegkunde springt er uit met een groei van maar liefst 28,2 procent. "Dat er dit jaar zoveel meer afgestudeerden verpleegkunde zijn is goed nieuws voor de sector die met tekorten kampt", aldus De Graaf.

Associate degree in opmars

De groei van de instroom per type opleiding is bij de Associate degree het grootst, 32,6 procent tegen 19,2 procent in 2016-2017. De aandacht voor Ad-opleidingen en het toenemende aanbod daarvan leidt voor het tweede jaar op rij tot een stevige groei. Naast de bachelor en masteropleiding heeft de Ad-opleiding sinds 1 januari 2018 een volwaardige positie als hbo-opleiding met een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie.

"We zien de belangstelling voor de tweejarige Ad-opleiding onder werkenden en mbo-4 studenten toenemen en we voldoen daarmee aan een vraag op de arbeidsmarkt. De sterke groei van de instroom bevestigt dit", aldus De Graaf. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids