Normal_studenten__collegezaal__luisteren__hbo__uni
Vanaf dit jaar kunnen studenten een nieuwe zelfstandige opleiding in het hoger onderwijs volgen: de associate degree. Deze tweejarige opleiding in het hoger beroepsonderwijs is een zelfstandige, erkende opleiding geworden naast de bachelor en de master. Dit meldt Rijksoverheid.
Een associate degree is bij uitstek geschikt voor mbo-4-gediplomeerden die wel willen doorstuderen maar die af zien van een 4-jarige hbo-bacheloropleiding. Ook biedt de associate degree kansen voor op- en omscholing van volwassenen en werkenden in het kader van leven lang leren. De 150 nieuwe associate degree-opleidingen kunnen worden gevolgd bij 22 verschillende bekostigde hogescholen. Daarnaast gaan er ruim zestig associate degree-opleidingen van start bij niet-bekostigde hogescholen.
 
Eerder bestond de ad als een tweejarig traject dat gekoppeld moest zijn aan een hbo-bachelor. Zeven hogescholen echter hadden eind 2015 een position paper aangeboden aan de toenmalige minister van Onderwijs Bussemaker. Hierin werd gesproken over de mogelijkheden om de associate agree als zelfstandige opleiding landelijk uit te rollen, met als voorbeeld het succesvolle Rotterdam Academy model. Ook andere hogescholen waren toen al bezig om op een eigen wijze, al dan niet in samenwerkingsverband, de positie van de ad als zelfstandige opleiding binnen het hbo te versterken. 
 
In november 2016 stemde de Tweede Kamer voor verzelfstandiging van de associate degree in het hoger onderwijs. De ad voorziet vooral in de behoefte van mbo-studenten en werkenden die wel verder willen leren maar niet een volledige hbo-bachelor willen volgen. Bovendien ontstaat er door een grotere verscheidenheid aan ad's voor studenten meer keuzevrijheid. 
 
Afgelopen september bleek al dat de associate degree enorm in populariteit was toegenomen. Nederlandse hogescholen mochten ruim dertig procent meer eerstejaarsstudenten verwelkomen dan in september 2016. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids