Normal_ton_heerts

Als de Tweede Kamer meegaat in de plannen van het ministerie van Onderwijs om het zwaarste regime fusietoets op de mbo-scholen van toepassing te maken, leidt dat onherroepelijk tot het verdwijnen van mbo-onderwijs uit de regio. “En daarmee tot beperking van opleidingsaanbod en dus de keuzevrijheid van studenten,” zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad. Dat meldt de MBO Raad.

Deze week debatteert de Kamer over de fusietoets in het onderwijs. Het zwaarste regime van de fusietoets betekent dat mbo-scholen beperkt zijn voor een vergaande vorm van samenwerken. Scholen krijgen van de overheid in beginsel geen toestemming om te fuseren tenzij daar zeer zwaarwegende redenen voor zijn. De MBO Raad pleit er voor dat mbo-scholen juist alle ruimte krijgen voor vergaande verschillende samenwerkingsvormen. “Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat het mbo de nodige opleidingen in de regio kan blijven aanbieden.”

Heerts: “Geen enkele andere onderwijssector valt onder dit regime. En eigenlijk is niet uitlegbaar dat er voor het mbo een uitzondering wordt gemaakt.“ In haar brief aan de Kamer schrijven minister en staatssecretaris dat hiervoor is gekozen vanwege de omvang van de scholen. Volgens Heerts is dat een hardnekkig beeld, dat weinig overeenkomsten heeft met de werkelijkheid.

De komende jaren zal het aantal scholen onder druk komen te staan. Heerts: “Dat heeft als belangrijkste oorzaak het krimpende aantal jongeren. En willen scholen ook in de toekomst aan deze jongeren bepaalde opleidingen in de buurt kunnen blijven bieden, dan is samenwerking noodzakelijk.” Als de Kamer de plannen van het zwaarste regime fusietoets voor het mbo aanneemt, heeft dat (op termijn) grote gevolgen. Heerts is daarom stellig in zijn oproep aan de politiek: “Ik doe een klemmend beroep op overheid en politiek om mbo-scholen in het belang van hun rol in de regio en in het belang van de keuzevrijheid van studenten alle ruimte te geven om samen te werken als dat nodig is. En de juiste juridische structuur daarbij te zoeken. Dat kan fusie zijn.”

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids