Voorlopige vergoeding kinderopvangkosten voor 2024 bekend

Het kabinet verhoogt de vergoeding voor kinderopvangkosten in 2024. De maximum uurprijs wordt voor alle opvangtypes met 6,01 procent verhoogd. Daarmee komt de maximum uurprijs voor dagopvang uit op 9,65 euro voor buitenschoolse opvang op 8.30 euro en voor gastouderopvang op 7,24 euro. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat meldt de Rijksoverheid.

De maximum uurprijs en toetsingsinkomens voor kinderopvangtoeslag worden jaarlijks geïndexeerd. Op deze manier zorgt het kabinet ervoor dat de kinderopvangtoeslag zo goed mogelijk overeenkomt met de gemiddelde loon- en prijsontwikkeling. Vrijdag is besloten over de voorlopige vergoeding. Het voorstel wordt eerst voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer en daarna wordt de Raad van State om advies gevraagd.

Groot publiek belang 

De kinderopvangsector is een marktsector met een groot publiek belang. Het zorgt ervoor dat ouders werk en de zorg voor hun gezin kunnen combineren. Ook zorgt het ervoor dat kinderen op een goede en veilige manier kunnen beginnen aan hun ontwikkeling. Daarom is de samenleving erbij gebaat dat kinderopvang betaalbaar is, en blijft, voor ouders.

Door: Nationale Onderwijsgids