Geen strafrechtelijke vervolging om meineed in verhoren toeslagenaffaire

Het Openbaar Ministerie gaat niet over tot vervolging na aangiftes van meineed in de toeslagenverhoren. Drie personen zouden hebben gelogen dat zij niets wisten van een explosief memo. Maar volgens het OM hebben zij daarover "niet opzettelijk onjuist verklaard".

In dat memo uit 2017 waarschuwde Sandra Palmen, destijds een hooggeplaatst juriste bij de Belastingdienst, dat de jacht op toeslagenfraudeurs op hol was geslagen en dat beschuldigde ouders een schadevergoeding verdienden. Maar het document verdween, waarna de toeslagenaffaire nog jaren voortduurde. In 2019 kwam de zogeheten memo-Palmen weer boven water.

Directeur-generaal Belastingdienst

Twee van de drie personen werden alleen als getuigen gehoord. De derde, de voormalig directeur-generaal van de Belastingdienst, was wel verdacht. De hoge ambtenaar zei tijdens de verhoren dat hij alleen via de media over het memo had gehoord en het niet op een andere manier heeft gezien. Het document kwam wel ter sprake in overleggen en er werd naar verwezen in e-mails.

Maar, zegt het OM: de ambtenaar heeft het memo nooit zelf ontvangen, en ook werd er niet aan gerefereerd met de titel 'Palmen'. Daarom is volgens het OM geen sprake van meineed, "gelet op deze nadere uitleg, de afstand die hij had tot de inhoud, de grote hoeveelheid overleggen en e-mails in de betreffende periode en het feit dat het memo volgens meerdere getuigen in de betreffende periode niet de betekenis had die het later kreeg".

Door: ANP