Flexibel toezicht in acht gemeenten in regio Hart voor Brabant

In de regio GGD Hart voor Brabant zijn er negentien gemeenten, waarvan er acht zijn begonnen met flexibel toezicht op de kinderopvang. De mogelijkheid tot flexibele inspectie is er sinds 1 januari 2022 en zorgt voor diepgaandere onderzoeken en minder verplichte inspectiepunten. Dit meldt GGD Hart voor Brabant. 

Inspecteurs van de GGD Hart voor Brabant blijven altijd controleren op de aanwezigheid van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en een inschrijving in het Personenregister kinderopvang. Dat is een verplichte toetsing. Net als het voldoen aan de eisen voor voorschoolse educatie (als hier sprake van is) en het toezicht op de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.

Landelijke invoering in 2024

Het flexibele toezicht wordt dit jaar en volgend jaar gemonitord, op lokaal en landelijk niveau. In 2023 worden de ervaringen van de GGD’en, gemeenten, kinderopvangeigenaren en ouders meegenomen om eventuele wijzigingen door te voeren. De nieuwe werkwijze gaat vanaf 2024 officieel in alle gemeenten in.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky