Mediagebruik bij jonge kinderen afwisselen met bewegen

Uit recent onderzoek blijkt dat jonge kinderen te veel tijd aan media besteden. Om de negatieve effecten van media te voorkomen is het belangrijk dat kinderen in een vroeg stadium bewust, veilig en gezond met media leren omgaan. Dat meldt ANP Expert Support.

Naast dat het van belang is om kinderen van jongs af aan te leren omgaan met media, is ook een gezonde balans tussen slaap, (buiten) bewegen en stilzitten in combinatie met het gebruik van (digitale) media essentieel. Bewegen speelt een grote rol in het voorkomen van problemen met de gezondheid van jonge kinderen. Hoewel er beperkt onderzoek is naar beweeggedrag van kinderen jonger dan 4 jaar, laten studies meestal zien dat meer bewegen en minder stilzitten samengaan met een betere gezondheid en gunstige ontwikkeling van jonge kinderen. Voor kinderen vanaf 4 jaar laat onderzoek zien dat lichamelijke activiteit samenhangt met een hogere botdichtheid, hogere fitheid en een betere motorische ontwikkeling. Kinderen met goed ontwikkelde motorische vaardigheden zijn fitter, hebben minder kans op overgewicht of chronische aandoeningen en ervaren meer plezier aan sport en bewegen.

Beweegadvies 

In februari 2022 bracht de Gezondheidsraad het beweegadvies voor 0 tot 4-jarigen uit, inclusief een advies voor beeldschermgebruik. De Gezondheidsraad adviseert om gebruik te maken van de beweegadviezen voor jonge kinderen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook adviseert de WHO om langdurig stilzitten te beperken, zoals geen beeldschermtijd onder de 2 jaar en maximaal één uur per dag voor kinderen van 2 en 3 jaar.

Kinderen vanaf 4 jaar moeten volgens de beweegrichtlijn elke dag minstens een uur matig intensief bewegen om gezond te blijven. Daarnaast moeten ze drie keer per week spier- en botversterkende oefeningen doen, en niet te veel stilzitten. Cijfers uit 2019 laten zien dat slechts 55,9 procent van de kleuters aan deze richtlijn voldoet en dat kleuters meer dan zes uur per dag zittend doorbrengen. Hier is nog veel winst te behalen.

Bewustwording 

Om een gezonde balans te creëren is bewustwording van ouders over hoe belangrijk dat is essentieel. Maar ook anderen die om een kind heen staan, denk aan professionals binnen de kinderopvang, het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg. En begin daar vroeg mee: vroeg beginnen is vroeg winnen.

Door: Nationale Onderwijsgids