Minder vertrouwen door toeslagenaffaire en onderwijs belangrijk thema na corona

De maatschappelijke thema’s die volgens Nederlanders de komende periode centraal moeten staan, zijn coronabestrijding en vaccinaties, wonen, het aanpakken van klimaatverandering, gezondheidszorg en het onderwijs. Nederlanders zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijfsleven en de overheid om die problemen aan te pakken, waarbij men vooral van de overheid hoge verwachtingen heeft. Dat ziet het SCP terug in het Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2021 waarvoor in april 2021 veldwerk werd gedaan. Dit meldt het SCP.

Aan het begin van de coronacrisis nam het vertrouwen in de politiek sterk toe. Het leiderschap, de eenheid en daadkracht werden in april 2020 vaak genoemd als redenen voor het hoge vertrouwen. In juli en oktober 2020 daalde het vertrouwen gestaag, maar was nog steeds hoog. In april 2021 is het vertrouwen in de politiek sterk afgenomen. Men is niet meer zo onverdeeld positief over het optreden van de regering als aan het begin van de coronacrisis. Afgaande op wat mensen er zelf over zeggen, zijn vooral de politieke ontwikkelingen in het voorjaar dominant in hun oordeel over de politiek: de impasse in de formatie en de politiek turbulente weken rondom de nasleep van de toeslagenaffaire komen vaak naar voren bij de beoordeling van de politiek. 
 

Onderwijs belangrijk thema na corona

Mensen willen graag hun sociale leven van vóór corona terug. Als ze iets willen houden is dat het gedeeltelijke thuiswerken en de rust. De maatschappelijke thema’s die volgens Nederlanders de komende periode centraal moeten staan, zijn de woningmarkt, de gezondheidszorg (zoals aanpakken coronacrisis, vaccins, voorkomen volgende pandemie), het onderwijs en de klimaatverandering.
 

Effect van de toeslagenaffaire op vertrouwen

Het herstellen van vertrouwen tussen de overheid en burgers is één van de adviezen van burgers voor een nieuw kabinet. Mensen zeggen dat ze meer eerlijkheid en openheid willen en een stabiele regering die problemen aanpakt en naar mensen luistert. Of de toeslagenaffaire en de manier waarop de politiek met deze affaire omgaat, een blijvende impact zal hebben op het politieke vertrouwen is nog ongewis. Op de korte termijn lijken met name de formatieperikelen bij te dragen aan een daling van het vertrouwen. Op de langere termijn, kunnen de affaire en de politieke nasleep ervan gevolgen hebben als de affaire de politieke agenda blijft beheersen en/of van grotere omvang blijkt te zijn. De toeslagenaffaire draait immers ook om de onpartijdigheid van de overheid, en dat is één van de aspecten waarvan onderzoek heeft laten zien dat het heel belangrijk is voor het structurele vertrouwen in de politiek. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids